Transitions och transformation har varit temat på mina klasser ett par veckor. Vad händer mellan position A och B. Hur medveten och närvarande är du i övergången mellan dina positioner på mattan - i flödet? Det kan lika gärna översättas till vardagen. Hur närvarande är du mellan punkt A till punkt B i livet? Från start till resultat? I mellanrummet. Ofta finns väldigt mycket medvetenhet i starten av något och när vi ska analysera resultatet. I utvärderingen kanske vi önskar att vi gjort annorlunda eller verkligen bär med oss ett sätt som funkar. Hur mycket reflektion fanns under tiden? En del saker ser man kanske inte under tiden. Eller gör man det? Om man tittar?

Mycket går av bara farten. Så har vi alltid gjort. Ibland är det skönt också. Såklart får det vara så. Vad ser du under dagen? Vad hör du? Hur upplever du kropp och sinne i symbios? Kommunikationen mellan hjärnan och resten av dig? De små sakerna. Känslor, upplevelser, ord, gester, vänlighet.

Vad finns i mellanrummet? Är det en del av var du är på väg? Eller upptäcker du plötsligt att du inte tänkt, inte känt, inte sagt ja eller nej till dig själv eller omgivningen? Slå inte på dig själv för det. Det är mänskligt. Och du blir ju medveten om det. Då är det lättare att trampa tillbaka till sin stig eller trampa upp en ny. Mellanrummet kan vara en väldigt behaglig plats eller mindre behaglig. Det kan vara en plats att märka sina vanor eller ovanor. Vad det än är. Var där. Vad säger det dig? Vad gör du med mellanrummet? 

Foto: Anna Rosén

Foto: Anna Rosén